سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احسان برهان – مهندسی صنایع،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین اسلامی – دانشجوی فوق لیسانس مهندسی صنایع، دانشگاه NUS سنگاپور
جمال شهرابی – دکترای مهندسی صنایع، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنع

چکیده:

داتش داده کاوی دارای ابزارهای قدرتمندی است که با بکارگیری این ابزارها و با استفاده از داده های آماری به استخراج دانشی جدید می پردازد که می تواند اطلاعات و الگوهای بسیار مفیدی را در اختیار ما قرار دهد . یکی از پرکاربردترین تکنیکهای داده کاوی آنالیزهای چندمتغیره می باشد .
تحلیل رگرسیون چندمتغیره که خود یکی از مهمترین تکنیکهای آنالیزچندمتغیره محسوب می شود به کشف رابطه تاثیر همزمان متغیرهای وابسته بر روی متغیر مستقل می پردازد . برای انجام تحلیل رگرسیون، ابتدا لازم است متغیر وابسته و متغیرهای مستقل شناسایی گردد . صنعت فولاد یکی از کلیدی ترین صنایع کشور می باشد که در سالهای اخیر گسترش و توسعه آن یکی از اهداف دولت بوده است . در این راستا پیش بینی بازار مصرف آینده یکی از نیازهای برنامه ریزی تولید و توسعه صنعت فولاد می باشد که با توجه به تعدد عوامل تاثیرگذار بر میزان مصرف، این امر جز با بهره گیری از آنالیزهای چندمتغیره امکان پذیر نمی باشد . در این تحقیق با استفاده از تحلیل رگرسیون رابطه موجود بین فاکتورهای تاثیرگذار بر بازار میلگرد و میزان مصرف آن کشف گردید که با استفاده از آن رابطه و جایگذاری مقادیر متغیرهای مستقل در هر سال می توان میزان تقاضای میلگرد را در آن سال برآورد کرد . کاربرد دیگر این رابطه در امر کنترل می باشد، یعنی با در دست داشتن مقدار مطلوب تقاضای میلگرد، می توان میزان هر کدام از متغیرهای مستقل را تعیین کرد و شرایط فعلی را با شرایط مطلوب مقایسه نمود