سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۱۰۰
نویسنده(ها):
شیدا سلطانی مهر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شیراز
جعفر جوانمردی – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:
متان و اتان به تنهایی هیدرات ساختار I را تشکیل می دهند می دهند . ولی مخلوط گازی آن ها بسته به اینکه جزء مولی متان در مخلوط چه مقدار باشد، می تواند هر کدام از ساختارهای I و II هیدرات را تشکیل بدهد. در هیدرات مخلوط گازی متان و اتان دو انتقال ساختار وجود دارد. انتقال ساختار پایین که انتقال ساختار از I به II اتفاق می افتد و انتقال ساختار بالا که انتفال ساختار از II بهI اتفاق می افتد. در این کار با کمک مدل واندروالس پلاتیو (vdW-P)، مدلی برای پیش بینی نقاط انتقال ساختار هیدرات مخلوط گازی متان و اتان ارائه شد. همچنین نمودار فازی این مخلوط در چند دما پیش بینی شد