سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
مقداد باقریه بهبهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد_ تبدیل انرژی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
امید وحیدی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد_ تبدیل انرژی / دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
ابراهیم عباسان – دانشجوی کارشناسی ارشد_ تبدیل انرژی / دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
حسین اسماعیلی – استادیار/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

چکیده:
در این پژوهش ابتدا در مورد عوامل وقوع پدیده جدایش توضیح داده شده است و سپس به بررسی انواع روشهای پیش بینی جدایش جریان در حالت آرام پرداخته می شود. پس از آشنایی با روشهای مختلف پیش بینی جدایش جریان٬ به یکی از مشهورترین این مسائل یعنی جدایش جریان آرام روی استوانه ساکن با استفاده از دو روش تویتس (Thwaites 1949 ) و استراتفورد ( Stratford 1954 ) می پردازیم. با استفاده از هر یک از این روشها زاویه جدایش در محل جدایش را پیش بینی می کنیم و سپس نتایج این دو روش تقریبی را با مقدار دقیق که توسط آزمایشات هیمنز(1911) بدست آمده است مقایسه می کنیم و سپس به تحلیل خطاهای موجود و دلایل ایجاد این خطاها می پردازیم.و در پایان نیز ٬ بهترین روش برای پیش بینی جدایش جریان آرام حول استوانه یعنی روش اختلاف محدود FDM ( finite difference method ) که توسط اسمیت و کلاتر ( Smith & Clutter 1963 ) ابداع شد ٬ را معرفی می کنیم.