سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی تبدیل گاز طبیعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیرحسین تفضل – گروه مهندسی شیمی، نفت و گاز – دانشگاه صنعتی شیراز
بهزاد پرتون – گروه مهندسی شیمی، نفت و گاز – دانشگاه صنعتی شیراز
خشایار نصری فر – گروه مهندسی شیمی، نفت و گاز – دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:

در این مقاله پوشش فازی و فشار نقطه شبنم مخازن گاز میعانی با معادله های حالت نصری فر – بولند (NB) ، پنگ رابینسون (PR) و ساوه . دلیک کانگ (SPK) پیش بینی شده است . پوشش فازی در تعیین میزان تحصیل مایعات گای بسیار حائز اهمیت می باشد. در این تحقیق چند نمونه گاز میعانی مورد بررسی قرار گرفته است. برش سنگین گاز توسط تابع توزیع نمایی Pedersen تفکیک شده است و خواص بحرانی و ضریب غیر مرکزی جزاء مجازی با روش های مشخص سازی Kesler-Lee , Whitson Riazi-Daubert تخمین زده شده اند. همچنین در این تحقیق، این چهار روش در تعیین نقطه شبنم مقایسه شده اند. برای مقایسه ، نتایج معادله ی حالت و اطلاعات تجربی آورده شده است. لازم به ذکر است که برای محاسبه خواص مخلوط از قوانین اختلاط وندروالس بدون در نظر گرفتن ضرایب تاثیر متقابل دوتایی استفاده شده است.