سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آزاد رحیمی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سیدمسعود مقدس تفرشی –

چکیده:

در این مقاله ضمن ارائه نتایج آنالیز حساسیت بار به دما و قیمت زمان واقعی انرژی الکتریکی، مدلی جهت پیش بینی کوتاه مدت بارالکتریکی با استفاده از ترکیب شبکه های عصبی و سیستم خبره فازی ارائه شده است . مدل ارائه شده توانایی پیش بینی کلیه روزهای عادی سال شامل روزهای کاری هفته و روزهای خاص را دارا می باشد و نسبت به عوامل درجه حرارت وقیمت زمان وا قعی انرژی الکتریکی فعال می ب اشد. پس از انجام پیش بینی اولیه توسط مدل شبکه عصبی، تصحیحات لازم برای پیش بینی نهایی روزهای خاص توسط سیستم فازی خبره صورت می گیرد . درصد میانگین قدر مطلق خطای پیش بینی مدل برای کلیه روزهای سال 2004 و 2005 به ترتیب برابر 2/1% و 2/2 % می باشد.