سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مریم محامدپور – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی
کمال محامدپور – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

موضوع رتبه بندی از دیرباز مورد توجه و علاقه پژوهشگران علوم تحقیق در عملیات قرارگرفته است. برای رسیدن یه این مقصود نیاز است تا شاخص های رتبه بندی بر مبنای مکانیزمی وزن دهی شده و میزان اهمیت نسبی آنها تعیین گردد. سپس از طریق یکی از روش های تصمیم گیری چندشاخصه رتبه بندی گزینه ها انجام شود. این مقاله قصد دارد تا با استفاده از تلفیق دو تکنیک وزن دهی AHP و آنتروپی شانون و بدست آوردن وزن مناسب برای شاخص های رتبه بندی با کمک روش تصمیم گیری چند شاخصه ORESTE به چارچوبی در این زمینه دست یابد