سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
محمد هاشمی – شرکت توزیع برق تهران بزرگ
فیروزه رامشخواه – شرکت توزیع برق تهران بزرگ
عبدالحمید ارسطو – شرکت توزیع برق تهران بزرگ

چکیده:
امروزه مدیریت شبکه های توزیع در کلانشهرها با مشکلات متعددی در توسعه کارآمد شبکه های توزیع همگام با رشد سریع جمعیت و زیرساختهای شهری و تقاضای روز افزون تأمین توان روبروست. عوامل اصلی ایجاد این چالشها عبارتند ازکمبود فضا در محیطهای متراکم شهری جهت توسعه شبکه و احداث پستهای جدید، کاهش نقدینگی و به تبع آن کاهش اعتبارات توسعه شبکه. این موضوع سبب شدهاست که شرکتهای توزیع پوشش دهنده کلانشهرها در سراسر دنیا به استفاده از پستها و تجهیزات کمپکت، تلاش برای استفاده از فضای ملک متقاضیان و فضاهای عمومی روزمینی و زیرزمینی شهری برای احداث پستها و شبکه های جدید روی آورند. در این شرایط جدید، تعامل موثر با سیستم مدیریت شهری جهت تخصیص فضاها، ساماندهی و ایجاد هماهنگی بین درخواست حفاریهای متعدد شرکتهای مختلف خدمات شهری و کمک به کاهش این هزینهها از طریق برنامهریزی موثر صدور مجوزها از اهمیت به سزایی برخوردار است. به علاوه مدیریت شهری با استفاده از حاکمیت خود در صدور پروانه ساختمان و پایان کار ساختمانها قادر است به شرکتهای توزیع در تعیین فضای مناسب برای احداث پستهای انحصاری در ملک متقاضیان کمک شایانی نماید. این مقاله به بررسی موارد مذکور و ارائه پیشنهاداتی در نحوه تعامل موثر شهرداریها و شرکتهای توزیع در کلانشهرها اختصاص دارد.