مقاله چالش دليل گرايي درباره عقلانيت باورهاي ديني و نقد رهيافت ضد دليل گرايي پلنتينگا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در انديشه ديني از صفحه 99 تا 118 منتشر شده است.
نام: چالش دليل گرايي درباره عقلانيت باورهاي ديني و نقد رهيافت ضد دليل گرايي پلنتينگا
این مقاله دارای 20 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دليل گرايي
مقاله پلنتينگا
مقاله عقلانيت باور به خدا
مقاله دليل بازشناسانه
مقاله مبناگرايي كلاسيك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مقاله، اولا دفاع از رهيافت دليل گرايي در مورد عقلانيت باورها، ثانيا بررسي چالش دليل گرايي درباره عقلانيت باور به خدا، و بررسي رهيافت پلنتينگا به اين چالش خواهد بود. در اين مقاله، استدلال خواهد شد كه چالش دليل گرايي درباره عقلانيت باور به خدا مخدوش است، هر چند رهيافت دليل گرايي در عقلانيت باورها قابل دفاع خواهد بود. هم چنين روش ضد دليل گرايي پلنتينگا را در رابطه با اين چالش نقد نموده، استدلال خواهم نمود كه پروژه پلنتينگا براي ابطال دليل گرايي در خصوص عقلانيت باورها پروژه اي ناتمام است، زيرا او لزوما نياز ندارد موضعي مخالف دليل گرايي اتخاذ نمايد تا تئوري عقلانيت باور به خدا را بنا نهد، بلكه مي تواند دليل گرايي را بپذيرد و در عين حال، چالش دليل گرايي درباره باور به خدا را از طريق ارايه يك تبيين اصلاحي از دليل گرايي ابطال نمايد. در اين مقاله نشان داده خواهد شد كه مي توان مفهوم دليل را توسعه داد تا شامل دلايل شخصي نيز بشود، زيرا دليل محدود به دليل گزاره اي و عمومي نمي شود. به علاوه در اين مقاله استدلال خواهد شد كه به رغم پايه دانستن باور به خدا، باورهاي خداگرايانه هنوز در بعضي شرايط، از دليل بازشناسانه بي نياز نخواهد بود. براين اساس، مفهوم جديدي از دليل گرايي براي عقلانيت باورهاي ديني پيشنهاد خواهد شد.