مقاله چالش هاي بيمه همگاني پايدار در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در پايش از صفحه 173 تا 187 منتشر شده است.
نام: چالش هاي بيمه همگاني پايدار در ايران
این مقاله دارای 15 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيمه سلامت
مقاله ايران
مقاله پوشش جمعيتي
مقاله پوشش همگاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي پور حسين
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: گوهري محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه با هدف تعيين مشکلات نظام پوشش همگاني بيمه سلامت و ارايه پيشنهادهايي به سياست گذاران براي بهبود وضعيت موجود انجام شده است. مطالعه از نوع کيفي، توصيفي و مقطعي است که در سال 1377 انجام شده است. جامعه مورد پژوهش 25 نفر از صاحب نظران و دست اندرکاران بيمه سلامت کشور و ابزار گردآوري داده ها مصاحبه بوده است. از اين افراد در خصوص 3 وظيفه  اصلي نظام تامين مالي سلامت، سوالاتي به صورت باز پرسيده شده است. تحليل داده ها به روش تحليل چارچوبي داده هاي کيفي انجام شده است. نامشخص بودن آمار بيمه شده ها، تامين مالي پسرونده، جريان مالي غيرشفاف، گسيخته بودن ساختار نظام بيمه اي کشور، غيراجباري بودن بيمه، عدم وجود بسته خدمتي پايه که بر اساس اصول علمي تعيين شده باشد، هزينه زا بودن و سلامت نگر نبودن نظام پرداخت، عدم کنترل تقاضا و نقصان در کارايي مديريتي، 7 مشکل اساسي بوده اند.
ايجاد پوشش همگاني پايدار سلامت در ايران، نيازمند ديدگاهي نظام مند به اين مقوله و طراحي يک برنامه بلندمدت است. اين برنامه بايد بتواند مشکلات بالا را به صورت نظام مند حل نمايد.