مقاله چالش ها و فرصت هاي توسعه اکوتوريسم در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در فضاي جغرافيايي از صفحه 41 تا 55 منتشر شده است.
نام: چالش ها و فرصت هاي توسعه اکوتوريسم در ايران
این مقاله دارای 15 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکوتوريسم
مقاله توسعه
مقاله توسعه پايدار
مقاله چالش
مقاله فرصت
مقاله گردشگري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رخشاني نسب حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ضرابي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موقعيت جغرافيايي ويژه و تنوع پديده هاي طبيعي باعث شده تا ايران به عنوان پنجمين کشور داراي تنوع طبيعي جهان شناخته شود. اين در حالي است که علي رغم برخورداري از  جاذبه هاي طبيعي فراوان، اکوتوريسم کشور با مشکلات و موانع گوناگوني در جذب طبيعت گرد مواجه بوده که مانع از گسترش آن شده است. بر اين اساس، هدف اين پژوهش «شناخت موانع موثر در جذب طبيعت گرد و ارايه راهکارهاي مناسب براي توسعه اکوتوريسم» است. نوع پژوهش «کيفي» و روش آن «توصيفي – تحليلي» است که با بررسي منابع اسنادي و کتابخانه اي انجام شده است. يافته هاي پژوهش بيانگر وجود چالش هاي فراوان در صنعت اکوتوريسم کشور است؛ به گونه اي که سالانه در حدود 90 دلار از سهم توليد ملي هر خانوار ايراني براي رونق توريسم و اکوتوريسم به بازار جهاني توريست پرداخت مي شود، در حالي که از اين بازار سهم اندکي به ايران اختصاص مي يابد.