سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی پولی بابایی ممقانی – تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا، کارشناس ارشد هواف

چکیده:

طی سالهای گذشته تحقیقاتی در زمینه انرژی باد به عنوان یک منبع انرژی پاک و تجدیدپذیر و امکان دستیابی به دانش طراحی توربینهای برق بادی، برای نخستین بار در کشور و با حمایت مالی بخش انرژیهای نو بصورت یک برنامه جامع شامل مطالعات، تحلیل و انجام آزمایشهای مختلف تدارک دیده شد. در این راستا مطالعات اولیه برای بررسی جایگاه انرژیهای تجدیدپذیر و بخصوص انرژی باد، چالشها، مزایا و سودآوری، محدودیتها، و امکانسنجی بومیسازی استفاده از این منبع انرژی صورت گرفت که در این مقاله به ارائه بخشی از آن خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است پژوهشها و آزمایشات انجام شده در بقیه مراحل پروژه بسیار موفقیتآمیز بوده و با دستیابی به دانش طراحی توربینهای برق بادی امکان بومیسازی و سودآوری آن در کشور فراهم شده است.