سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کبری رمضانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران
سوسن روشن ضمیر – هیأت علمی دانشکده مهندسی شیمی و پژوهشکده سبز دانشگاه علم و صنعت ایرا
محمدحسن ایکانی – هیأت علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، پژوهشگاه فناوری های نو

چکیده:

سوخت های زیستی از منظر جایگزین سوخت های فسیلی بسیار اهمیت دارند . ارتقاء سوخت زیستی به عنوان یک سوخت حمل و نقلی از نظر فنی امکان پذیر است . سوختهای زیستی از طریق فرآیندهای ترموشیمیایی نظیر پیرولیز، گازسازی، مایع سازی و استخراج فوق بحرانی یا بیوشیمیایی بر روی منابع زیست توده تولید می شوند . در این مقاله، مروری بر سوخت های زیستی پیشرفته ارائه م یگرد د. اگرچه، پیرولیز در مراحل اولیه توسعه قرار دارد اما در بین سناریوهای انرژی، پیرولیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است زیرا می تواند مستقیماً زیست توده را در عدم حضور اکسیژن با تجزیه حرارتی به سوخ تهای جامد، مایع و گازی تبدیل کند . بنابراین، پیرولیز مهم ترین فرآیند در میان فرآیندهای تبدیل حرارتی زیست توده می باشد. به عبارت بهتر، پیرولیز یک فرآیند مهم در بدست آوردن انرژی از زیست توده محسوب می شود و می تواند یک فرآیند بسیار مهم برای کشورهای در حال توسعه مثل ایران باشد . ایران کشوری است که بر روی منحنی شدت انرژی افزایشی قرار دارد. لذا، بایستی با بهره گیری از تجارب دیگر کشورهای توسعه یافته، به سمت مدیر یت پایدار منابع طبیعی حرکت نماید.