سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش تولید علم و جنبش نرم افزاری در حوزه معارف اسلامی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمدحسین مردانی نوکنده – دانشجوی دکتری شرق شناسی

چکیده:

آن زمان که رایانه، به کشور ما وارد شد و در اختیار محققان و پژوهشگران قرار گرفت، هیچ کس گمان نمی کرد که این وسیلهِ کم حجم، بستری باشد برای اینترنت. پدیده ای که مرز بین کشورها، بلکه دیوار بین خانه ها را برداشت و صالح و طالح، متاع خود را در آن نمودند. ما معتقدیم که اسلام، پویا و در هر عصری، قابل اجرا است؛ پس نباید از موج بگریزیم، بلکه باید بر آن سوار شویم و گزاره های دینی خود را که پشتوانه ی عقلی نیز دارد، طی یک نهضت نرم افزاری، به جهانیان ارائه دهیم. در این نوشتار، نویسنده ابتدا به چیستی و چرایی جنبش نرم افزاری علیم پرداخته و سپس شرایط نهضت تولید علم و چالش های فراروی آن را، مورد تحلیل و تبیین قرار داده است.