سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ناصر محمدی – رئیس اداره اطلاعات جغرافیایی سازمان جغرافیایی نیرو های مسلح

چکیده:

گردشگری فعالیتی پویا و پایدار است. چرا که سایرفعالیتها با مقاصد جدید فناوری تغییرات جدید در الگوی زندگی، ضرورت لزوم گردشگری را بیش از پیش فراهم میسازد. از آنجائی که گردشگری صنعت فراگیر و جهانی محسوب می گردد، لذا فعالیت های وابسته به آن می بایستی توأم با توا نمندی های قوی و پشتوانه خوب، رشد گردشگری را در منطقه تضمین کند. جزیره قشم یکی از بزرگترین جزایر خلیج فارس است که بدلیل موقعیت جغرافیائی ویژه خود دارای انواع پدیده های زیبای طبیعی و زمین شناسی می باشد و این جزیره را می توان دروازه ای برای ورود به ژئوتوریسم ایران دانست. جزیره قشم به واسطه دارا بودن پدیده های زمین شناسی و زیست شناسی متنوع و بی نظیر، توان بالائی را برای تبدیل شدن به یک قطب بزرگ ژئوتوریسم در منطقه خلیج فارس را دارد. در کنار جاذبه های باستانی، فرهنگی و طبیعی می بایستی به توانمندی این منطقه در زمینه اکوتوریسم وژئو توریسم اشاره نمود. ویژگی های زمین شناسی جزیره قشم زمینه مساعدی را جهت انجام امور تحقیقاتی و آموزشی فراهم نموده است. بر پایه ای تعاریف یونسکو ژئوپارک به عنوان یک محدوده ای جغرافیائی مشخص می باشد که شامل چندین پدیده ویژه و زیبای زمین شناسی است. میراث زمین شناسی موجود در ژئوپارک می تواند بطور گسترده بر اقتصاد منطقه تاثیر بسزایی داشته باشد. بر این اساس توجه به قشم بعنوان یک ژئوپارک تاثیر انکارناپذیری بر اقتصاد این منطقه خواهد داشت. در این تحقیق از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی استفاده شده و به منظور بررسی اهمیت و جایگاه ژئوتوریسم جزیره قشم اقدام به مراجعه به مراکز اسناد، کتابخانه هاو استفاده از سایر ابزارهای شناخته شده در این زمینه گردید. جاذبه های توریستی و میراث زمین شناسی بسیار با ارزشی در منطقه قشم وجود دارد که جهت استفاده از آثار مذکور و توسعه گردشگری به عنوان یکی از قطب های اقتصادی باید اقدامات مفید و اساسی صورت پذیرد .