مقاله ژئوپليتيك انتقال نفت از قفقاز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1386 و بهار 1387 در مطالعات اوراسياي مركزي از صفحه 47 تا 70 منتشر شده است.
نام: ژئوپليتيك انتقال نفت از قفقاز
این مقاله دارای 24 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قفقاز
مقاله نفت
مقاله درياي مازندران
مقاله درياي خزر
مقاله ايران
مقاله روسيه
مقاله آذربايجان
مقاله ارمنستان
مقاله گرجستان
مقاله تركيه
مقاله آمريكا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كولايي الهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فروپاشي اتحاد شوروي شرايط جديدي را ايجاد كرد كه با مداخله هاي بازيگران منطقه اي بين المللي دچار پيچيدگي روز افزون شده است. اين روند “بازي بزرگ” جديدي را پيرامون درياي خزر به وجود آورده كه ياد آور رقابت هاي استعماري روس و انگليس در قرن نوزدهم و آغاز قرن بيستم است. نيازهاي روزافزون جهان صنعتي به منابع انرژي سبب شده تا توجه جهاني به منابع درياي مازندران به سرعت افزايش يابد. آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان در پي كسب درآمدهاي صادرات منابع انرژي به تلاش گسترده اي پرداخته اند. ايران و روسيه نيز كه قبل از فرو پاشي هم جايگاه ممتازي در تامين انرژي جهان داشته اند، در پي حفظ موقعيت خود تلاش هاي گوناگوني انجام داده اند. در اين مقاله پيامد هاي ژئوپليتيكي اين رقابت ها در قفقاز مورد بررسي قرار گرفته است.