مقاله ژئوپليتيك انرژي در منطقه درياي مازندران و اهميت جمهوري اسلامي ايران (2008-1991) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در مطالعات اوراسياي مركزي از صفحه 117 تا 148 منتشر شده است.
نام: ژئوپليتيك انرژي در منطقه درياي مازندران و اهميت جمهوري اسلامي ايران (2008-1991)
این مقاله دارای 32 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژئوپليتيک
مقاله درياي مازندران
مقاله جمهوري اسلامي ايران
مقاله نفت و گاز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزي مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه ژئوپليتيك درياي مازندران، هويت جديد خود را بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي به دست آورده و به صورت يك منطقه فعال و داراي كاركردهاي خاص است. خلا ناشي از فروپاشي شوروي، وجود منابع سرشار انرژي و مسايل مربوط به آن، سبب جلب توجه كشورهاي فرامنطقه اي و سرازير شدن شركت هاي عمده سرمايه گذري به اين منطقه شد. از اين رو بسياري از تحولات اين منطقه متاثر از عامل انرژي و مسايل مربوط به خطوط لوله نفت و گاز و سياست هاي مربوط به انتقال آن است. پويايي منطقه درياي مازندران بر بنيان هاي ژئواكونوميك و ژئوپليتيك استوار شده و كشمكش هاي رقابت آميز قدرت هاي بزرگ در منطقه درياي مازندران، جنبه هاي استراتژيك نقش آفريني هاي منطقه اي را حساس کرده است. در اين رابطه ويژگي هاي جغرافيايي هر كشور، سياست هاي خاصي را براي آن كشور به وجود مي آورد. نياز كشورهاي محاط منطقه درياي مازندران به بازارهاي جهاني و صادرات و واردات، به ويژه صادرات نفت و گاز كه اقتصاد كشورهاي منطقه در دهه هاي اخير بر آن استور است و نياز به ثبات سياسي كه وابسته به ثبات اقتصادي است، نيرومندترين جرياني است كه به الگوي درون منطقه شكل دهد. از اين رو بسياري از تحولات اين منطقه تاثير گرفته از عامل انرژي و مسايل مربوط به خطوط لوله نفت و گاز و سياست هاي مربوط به انتقال آن است. با توجه به اهميت بحث انتقال انرژي از حوزه درياي مازندران، اين مقاله به دنبال پاسخ به اين سوال است که ايران با توجه به موقعيت ژئوپليتيک ممتاز چه نقشي مي تواند در اين منطقه ايفا كند.