سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهرام قنبری پاکدهی – تهران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوریهای ساخ
سید امیدرضا کمانی – تهران، دانشگاه شهید رجایی، دانشکده علوم، گروه صنایع شیمیایی

چکیده:

کشف کاتالیستهای متالوسن به خاطر توانایی های حیرت انگیزی که در سنتز انواع پلیمرهای با خصوصیات ویژه دارند، به اعتقاد دانشمندان علوم کاتالیست و پلیمریزاسیون یکی از مهیج ترین اکتشافات در پنجاه سال اخیر در علوم پلیمر و کاتالیزور برای پلیمریزاسیون محسوب شده و به کاتالیزور زیگلر – ناتا شناخته شده عنوان مهمترین پیشرفت در زمینه کاتالیست ها از زمان کشف اند . با تمام پیشرفتهایی که در زمینه تولید و بکارگیری انواع متالوسنها وجود دارد، معذلک هنوز این نوع کاتالیستها در کشور ما حتی برای مراکز علمی و صنعتی غریب می باشند . در این مقاله ابتدا متالوسنها معرفی و کاربردها و خصوصیات آنها بررسی می شوند . تاثیری که بر تولید مواد پلیمری دارند و نیز روشهای تهیه آنها آورده می شوند . در انتها قابلیتهای بکارگیری کشور در استفاده از این کاتالیستها ارزیابی می شوند .