سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ذبیح اله یوسفی – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی م
مریم گلی – کارشناس بهداشت محیط

چکیده:

بهره گیری دوباره از پساب یکی از سودمندترین راههای جلوگیری از آلودگی زیستگاهها وهمچنین برآوردن نیاز آبی مردم در مناطق خشک ونیمه خشک است از فاضلابها پس از تصفیه ورساندن آن به مرز استاندارد، می توان درآبیاری کشتزارها، پارکها، جنگلها و در پرورش ماهی، مصارف صنعتی وجاهای دیگر بهره برداری نمود که دراین مورد نیاز است که به کیفیت آن آگاهی داشته وبرای کاربرد آن در بخش های گوناگون روال درستی درنظر گرفته شود. یکی از شاخصهایی که به منظور استفاده مطمئن وسالم از پساب برای مصارف کشاورزی وفضای سبز قابل کاربرد است، کنترل کیفیت میکروبی آن می باشد. یکی از پارامترهایی که دراین مورد دارای اهمیت است شمارش تخم انگلها و بخصوص انواع بیماری زاآن می باشد. این تحقیق به مدت 3 ماه از دی 84 تا اسفند 84 در تصفیه خانه فاضلاب دو بیمارستانآموزشی ب وآموزشی الف ساری به منظور بررسی تعداد تخم انگل ها ودرصد زدایش آنها در حین مراحل تصفیه انجام شد ونمونه ها برای جداسازی لجن به آزمایشگاه بهداشت محیط دانشکده بهداشت ساری وسپس برای شمارش تخم انگل ها به آزمایشگاه انگل شناسی منتقل گردید. نتایج تحقیق نشان داد که در تصفیه خانه بیمارستان آموزشی الف از بین عوامل بیماریزا بالاترین کارآیی حذف مربوط به تخم هیمنو لپتیس نانا وتخم تریکوسفال ودر تصفیه خانه بیمارستان آموزشی ب بالاترین کارآیی حذف مربوط به کیست ژیاردیا وتخم کرم قلابدار است ودر هر دو بیمارستان پایین ترین راندمان حذف مربوط به اووسیست می باشد. همچنین مشخص شد که عوامل انگلی بیماریزا در نمونه های خروجی بیمارستان آموزشی ب نسبت به نمونه های ورودی کاهش ودر بیمارستان آموزشی الف افزایش یافته است. کارآیی سیستم تصفیه فاضلاب بیمارستان آموزشی ب بالاتر از بیمارستان آموزشی الف است. ولی به طور کلی پساب هیچ کدام از دو بیمارستان با استانداردهای میکروبی سازمان بهداشت جهانی (تعداد تخم انگل مساوی یا کمتر از 1 عدد در لیتر) مطابقت ندارد وبرای کشاورزی وآبیاری فضای سبز مناسب نیست.