سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا خوشنود – کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی – علوم محیط زیست
زهرا خوشنود – کارشناسی ارشدبیولوژی ماهیان دریا- دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده منابع طب
شاهرخ چمبری – کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی – علوم محیط زیست .کارشناس اداره کل حف

چکیده:

فناوری نانو از همگرایی علوم فیزیک ,شیمی و زیست شناسی بوجود آمده است.این فناوری مانند هرفناوری دیگری می تواند تغییرات شگرفی در زندگی بشر بوجود آورد از جمله در محیط زیست او.تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم فناوری نانو بر محیط زیست ,از جنبه های مختلف قابل بررسی است .در حال حاضر می توان موارد متعددی از کاربرد مواد نانوساختاری در حفظ محیط زیست ,از قبیل نانو فیلترها (برای تصفیه پسابهای صنعتی),نانوپودرها(برای تصفیه گازهای آلاینده خروجی از خودروها و واحدهای صنعتی) و نانو تیوبها (برای ذخیره سازی سوخت کاملا تمیز هیدروژن ) را بر شمرد.در این مقاله با معرفی کاربردهای فناوری نانو در بخشهای مختلف برای حفظ و بهبود محیط زیست در پایان به آثار منفی این فناوری خواهیم پرداخت.