سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش سراسری کاربرد فناوریها و روشهای نوین در علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه خلج – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات.
محمودرضا عبدیان – کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی

چکیده:

امروزه فناوری نانو به عنوان یک چالش اصلی علمی و صنعتی پیش روی جهانیان است. نانوفناوری اشاره به تحقیقات و توسعه صنعتی در سطوح اتمی، مولکولی و ماکرومولکولی دارد. این تحقیقات با هدف ایجاد و بهرهبرداری از ساختارها و سیستمهایی صورت میگیرند که به واسطه اندازه کوچک خود دارای خواص و کاربردهای منحصر به فرد باشند. قابلیت نانو تکنولوژی این توان و پتانسیلرا به صنایع مختلف میبخشد که بتوانند علاوه بر تولید محصولات و فرآوردههایی با کیفیت برتر و کارآمدتر شاهد کاهش آلودگیهای صنعتی، تخریب محیط زیست، آلودگی هوا و آب و … باشیم. در این میان علوم زمین نیز از علوم دیگر باز نمانده و شاهد پیشرفتهایشگرفی در این زمینه بوده است، که میتوان موارد ذیل را به عنوان مهمترین کاربردهای فناوری نانو در علوم زمین برشمرد.- کاربرد فناوری نانو در صنایع آب : تصفیه آب آشامیدنی و شیرین نمودن آب که با استفاده ازنانوفیلترها با قیمت تمام شده و انرژی مصرفی کمتر همراه است. – کاربرد فناوری نانو در محیط زیست و تصفیه پسابهای صنعتی : یکى از پراهمیتترین کاربردهاى فناورى نانو مىتواند استفاده گسترده از آن در بهبود اوضاع زیستمحیطى و تصفیه پسابهای صنعتی با استفاده از ریزفیلترها، نانوپودرها و نانوتیوبها باشد. – کاربرد فناوری نانو در صنایع معدنی و نانوسرامیکها : نانو ذرات سرامیکی که شامل سرامیکهای اکسید فلزی (نظیر اکسیدهای تیتانیوم، روی، آلومینیوم و آهن و نانو ذرات سیلیکاتی (عموماً به شکل ذرات نانو مقیاسی رس) میشود. – کاربرد فناوری نانو در صنعت نفت : در گل حفاری و سیمانکاری چاههای نفت و متههای حفاری، نانو سنسورها در حفاری و نمودارگیری، نانوکاتالیستها در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، در ارتقاء کیفیت فرآورده های نفتی، در حفظ محیط زیست منابع نفتی و نانوفیلتراسیون غشایی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی با توجه به کاربردهای مهم این صنعت در علوم زمین به خصوص نفت، معدن و محیط زیست، بررسی این کاربردها و گسترش تحقیق و مطالعه در این زمینه بسیار ضروری به نظر میرسد