مقاله کاربردى از مدل هاى رقابت دوجانبه در توجيه رقابت بين دانشگاه هاى ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي از صفحه 35 تا 47 منتشر شده است.
نام: کاربردى از مدل هاى رقابت دوجانبه در توجيه رقابت بين دانشگاه هاى ايران
این مقاله دارای 13 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تابع مطلوبيت دانشجويان
مقاله برتري پژوهشي و آموزشي
مقاله هزينه هاي حمايتي
مقاله مدل رقابتي دوجانبه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برخورداري سجاد
جناب آقای / سرکار خانم: مهرگان نادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بحث رقابت بين بنگاه ها از جمله بحث هاي اساسي در اقتصاد خرد است. بنگاه هاي فعال در اقتصاد يا به صورت انتفاعي يا به صورت غيرانتفاعي فعاليت مي کنند. بنگاه هاى فعال در صنايع خدماتى نظير آموزشى، مراقبت هاى بهداشتى، توليدات تئاتر، کنسرت ها، ورزش و ساير برخلاف بنگاه هاي انتفاعي، حداکثر کردن کسب سود را به عنوان هدف اساسى خود دنبال نمي کنند. الگوى رقابت بين بنگاه هايى که هدف حداکثر کردن سود را دنبال نمي کنند، شباهت زيادى به الگوى رقابتى بنگاه هايي دارد که به دنبال حداکثر کردن سود هستند، اما برخى تفاوت هايى نيز در آنها مشاهده مي شود. در اين مقاله با مطالعه الگوهاى مختلف رقابت دوجانبه و ويژگي هاى بازار آموزش عالى ايران، با استفاده از روش بهينه سازي اقتصاد رياضي و با به کارگيري اصول اقتصاد خرد در بازار، مدل رقابتى دوجانبه بين دانشگاه هاى ايران (دانشگاه هاى دولتى و دانشگاه هاى آزاد) ارايه شده است. اين مدل رقابتى با لحاظ کردن فروض مختلف بر اساس برتري هاى آموزشى و پژوهشى در دو شکل غالب برتري هاى مطلق و نسبى مورد بحث قرار گرفته است. يافته هاي اين مقاله نشان مي دهد که هزينه هاى حمايتى دانشگاه ها در هر دو مدل رقابتي دو جانبه پيرو- پيرو و رهبر- پيرو متفاوت است و ميزان اين هزينه ها بسته به شرايط، براى دانشگاه ها در هر دو مدل رقابتى تعيين خواهد شد. نتايج مطالعه نشان مي دهد که در مدل رهبر- پيرو دانشگاه رهبر هميشه هزينه حمايتى کمترى نسبت به دانشگاه پيرو در جذب دانشجويان صرف نخواهد کرد و فقط زمانى هزينه حمايتى دانشگاه رهبر در مقايسه با دانشگاه پيرو کمتر خواهد شد که رابطه ذکر شده در مقاله برقرار باشد.