سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد فارسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هیدرومکانیک کشتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
داوود پورشمس – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هیدرومکانیک کشتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عباس دشتی منش – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هیدرومکانیک کشتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مصباح سایبانی – عضو هیئت علمی و استادیاردانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله با بررسی بکارگیری مواد کامپوزیتی و آلومینیمی در ساخت شناورها، مزایا و معایب هر یک از آنها به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است . همچنین برای آشنایی و آگاهی بیشتر خواننده با کاربرد عملی این مواد در ساخت شناورها و تاثیرات آنها بر طراحی، به بررسی سازهای شناوری دلخواه پرداختهایم . همچنین در این مطالعه، رفتار کامپوزیتها در برابر پدیده خستگی مورد توجه قرار گرفته است . در نهایت نیز با مقایسه خواص آلیاژهای آلومینیمی و مواد کامپوزیتی و بررسی رفتار آنها در شرایط مختلف سعی شده است تا نحوه کاربرد این مواد مشخص گردد . لازم به ذکر است که با وجود اینکه امروزه استفاده از این مواد در دنیا به طور گستردهای رو به افزایش است، اما در ایران به جز مواردی محدود هنوز استفاده از این مواد جایگاه خود را در صنایع کشتی سازی پیدا نکرده است .