سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی اژدری مقدم – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
علی نشاطپور – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، آب دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

با توجه به رشد روزافزون جوامع شهری و نیاز به آب شرب بر اساس استانداردهای مشخص و قابل قبول نیاز به تصفیه آبهای جاری و زیرزمینی رو به افزایش می باشد. انتخاب روش مناسب، وسایل و تجهیزات لازم جهت تصفیه به کیفیت و کمیت آب موجود بستگی دارد. در روشهای معمول طراحی تصفیه خانه، واحدهای مختلف تصفیه خانه مستقل از یکدیگر و بر اساس پارامترهای هیدرولیکی مشخص طراحی می گردند، در حالیکه عملکرد این واحدها مستقل از یکدیگر نمی باشند. روش الگوریتم وراثتی با در نظر گرفتن تأثیر عملکرد واحدهای مختلف بر یکدیگرو کمینه کردن هزینه ها، شامل هزینه های ساخت اولیه، هزینه های راهبردی و هزینه های نگهداری، طرح بهینه ای برای تصفیه خانه موردنظر ارائه می نماید.