سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالرضا مقدسی – گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک
بهاره رضایی – گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک
سید علی آل یاسین – گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک
حمیدرضا سنایی پور – گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک

چکیده:

مقاله حاضر به طرح و توضیح مفاهیم مهم در توسعه ی فرایندهای مهندسی پایدار م یپردازد . انتظار می رود که یک مهندس طراح یک سیستم بیشترین بهره وری فنی ممکن با کمترین هزینه را تحت شرایط رایج ، اقتصادی و قانونی هدف قرار دهد، ضمن اینکه پیامدهای اخلاقی، اکولوژیکی و اجتماعی را لحاظ می کند . اکسرژی مفهومی است که سبب می شود تحقق چنین هدفی بسیار آسانتر گردد . از اینرو اکسرژی نگرش منحصر به فردی برای تعیین خسارات و بهینه سازی های اجتماعی فراهم می کند، و آنالیز اکسرژی چرخه عمر (LCEA) بعنوان شیوه ای برای بهتر نمودن این شرایط محیطی مطرح می گردد . اکسرژی همچنین مفهوم سودمندی در اقتصاد می باشد، در اقتصاد کلان، اکسرژی شیوه ای برای ارزیابی کاهش منابع و تخریب محیطی فراهم می آورد که از طریق مالیات اکسرژی صورت می گیرد . در اقتصاد خرد اکسرژی به شیوه سودمندی با آنالیز سود – هزینه تلفیق شده است تا طراحی را بهبود بخشد . با بهترین سیستم را بر طبق شرایط رایج اقتصادی می توان بدست آورد ( LCC) کاهش هزینه چرخه عمر و از طریق کاهش اتلاف اکسترژی می توان تاثیرات محیطی را به حداقل رساند .