سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیر حسین فرهبد – گروه پژوهشی محصور سازی اینرسی، پژوهشکده فیزیک پلاسما و گداخت هسته ای ،
آمنه خلیل زاده – گروه فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

تشدیدگر پایدار تلسکوپی به دلیل پدید آوردن حجم مدی بالا و قابلیت تنظیم جهت جبران اثرعدسی گرمائی ناشی از دمش اپتیکی محیط های فعال حالت جامد آرایش اپتیکی ارزشمندی است. در تحقیق حاضر ویژگی های تشدیدگر پایدار تلسکوپی با یک و دو محیط فعال جهت جبران اثرات دوشکستی گرمائی، با تشدیدگر صفحه موازی برای محیطفعال Nd:YAG مورد مقایسه تجربی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که جبران دوشکستی گرمائی به کمک یک تیغه ربع موج و یک چرخاننده هندسی تصویر از نوع منشور Dove می تواند تا اندازه ای اثر دو کانونی را برای لیزرهای پالسی جبران نماید و بدون تغییر شرایط دمش سبب افزایش انرژی خروجی و بهبود نسبی کیفیت پرتو شود. کاهش قابل ملاحظه حساسیت تشدیدگر تلسکوپی به نامیزانی هندسی آینه ها از دیگر خصوصیات این آرایش اپتیکی بشمار می رود.اندازه گیری ها نشان می دهند که رواداری نامیزانی برای یزرگنمائی هندسی 2/5 تشدیدگر در حد mrad5 ± است که آن را برای مقاصد کاربردی مناسب می سازد.