سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رسول مجدی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده عمران دانشگاه تبریز

چکیده:

در یک نقشه شهری خیابانها پدیده های خطی متصل بهم هستند و شبکه ارتباطات را تشکیل می دهند. این عوارض خطی بصورت رقومی وارد کامپیوتر گردیده و با بهره گیری از تکنولوژی نرم افزاری سیستم اطلاعات جغرافیایی و استفاده از عملکردهای شبکه انواع شبیه سازی را از دنیای واقعی نمود. مثلا در مدیریت شهری شبیه سازی حرکت خودروها در شبکه خیابانها را در ارزیابی مقرر خودروهای خدمات فوری مثل آمبولانس یا آتش نشانی جهت کاهش زمان ارائه خدمات انجام داد و یا در حوادث غیر مترقبه با وارد کردن موقعیت افراد نیازمند و تعیین مقرر ارائه خدمات فوری سریع ترین مسیرها را مشخص نمود و همچنین در مدیریت انتقال برق و یا در انتقال جریان آب از یک منبع بع نصرف کنندگان از طریق شبکه لوله ها با وارد نمودن داده های مربوط به چاه ها، جریان ها، مخازن، کانالها و میزان آب موجود، توزیع آنرا مدلسازی کرد. با توجه به حجم زیاد داده ها در یک نقشه شهری و داده های مربوط به شکل ارتباطات که تاثیر در مدت زمان انجام تحلیل و زمان بازیابی نتایج تحلیل خواهد داشت در این تحقیق از مدل توپولوژی که روش ریاضی برای تعریف ارتباطهای فضایی است جهت ارتباط فضایی بین خیابانها استفاده گردیده است.