سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

هما هدایی – دانشکده علوم ریاضی – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در هر پروژه تعدادی فعالیت وابسته به هم وجود دارد که بین آنها روابط تقدم و تاخر برقرار است. اجرای هر فعالیت پروژه معمولا نیازمند منابع متفاوتی است و هر فعالیت می تواند در چندین حالت مختلف در پنجره زمانی اش اجرا شود. در این مقاله به برنامه ریزی زمانبندی پروژه ای می پردازیم که تابع هدف آن مینیمم سازی هزینه منابع در دسترس است با توجه به اینکه مهلت مشخصی برای زمان اتمام پروژه نیز در نظر گرفته شده است. این مسئله از نوع NP-hard است و ما برای حل آن از الگوریتم ابتکاری جستجوی پراکنده استفاده کرده ایم .برای پیاده سازی الگوریتم، تدابیر پیشرفته ای چون بروزسازی پویای مجموعه مرجع، حافظه مبتنی بر فرکانس در تولید جوابهای متنوع ویا رویکردPR در ترکیب جوابها ،اندیشیده ایم. علاوه بر آن در قسمت بهسازی جوابها از الگوریتم RSBF که یک روش پیوندی چند گذره مبتنی بر قواعد اولویت بندی است سود جسته ایم. به منظور تشریح عملکرد این روش یک مثال عددی ارائه کرده ایم.