سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش سراسری کاربرد روشها و فناوریهای نوین در علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی یوسفی راد – عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

امروزه استفاده از داده های ماهواره ایsatellite image در تحقیقات زمین شناسی کاربرد های مختلفی دارد . یکی از این کاربرد ها ، استفاده از تصاویر ماهواره ای و داده های رقومی در مطالعات سنگ شناسی و علی الخصوص تشخیص یا چینه شناسیواحد های سنگی می باشد . این تحقیق تلاش دارد با مجموعه ای از اطلاعات حاصل از پیمایشهای صحرایی و با استفاده از روش سنجش از دور و با تجزیه و تحلیل داده های رقومی ماهوارهASTER با قدرت تفکیک متفاوت که شامل داده های طیفی از جنس سنگها هستند از ماهواره های مختلف ضمن مقایسه مشخصات لیتولوژیک سنگهای منطقه شمال شهرستان محلات و جنوب شرق اراک ، واحد های سنگی و گسترش آن ها به کمک تصاویر ماهواره ای را نیز تعیین نماید و توالی واحد های سنگی همزمان را در نقاط مختلف بر اساس ستون چینه شناسی بدست آمده با هم مقایسه می شوند . در این خصوص یک مطالعه موردی بر روی واحد های سنگی شناسی متعلق به کرتاسه در شمال شهرستان محلات و جنوب شرق اراک انجام شده است.به این منظور وپس از انجام فرایند طبقه بندی نظارت شده و نظارت نشده وبازدیدهای صحرایی ونمونه برداری، نتایج حاصل به شکلی با ساختارهای موجود در منطقه مطابقت داده شد. بدین منظور نقشه های 1:100000 سازمان زمین شناسی کشور به عنوان یک مرجع قابل اعتماد مورد بررسی قرار گرفت.