سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمد خان بابایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت IT دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
احمد نادعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت IT دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

امروزه با رشد سریع فناوری اطلاعات در بخش های مختلف کسب و کار، مزایای فراوانی برای صاحبان بنگاه های اقتصادی به ارمغان امده است که حوزه بازاریابی نیز به عنوان یک زیر بخش اصلی سازمان از این قاعده مسثتنی نیست. فن آوری اطلاعات باعث تغییراتی در روش های بازاریابی سازمان ها و ایجاد حجم وسیعی از داده های مشتریان گردیده است. با توجه به رقابت فشرده در بازار و گزینه های متنوعی از محصولات و خدمات که پیش روی مشتریان قرار دارد، تحلیل رفتار مشتریان، عامل بسیار مهمی برای بقای بنگاه ها تلقی می گردد. نظر به موارد مذکور ، یکی ازموثرترین ابزارهای بررسی رفتار مشتریان، داده کاوی است.
این مقاله به کاربرد داده کاوی درکشف، تحلیل و بهره برداری از الگوهای رفتار مشتریان و تاثیرات آن در مدیریت ارتباط با مشتریان می پردازد. در ادامه به فرایند ها و روش های کشف دانش قابل استخراج از حجم عظیمی از اطلاعات مشتریان به عنوان ابزار مهمی در جهت پشتیبانی تصمیمات مختلف بازاریابی اشاره خواهدشد. در این مقاله به این مهم که فرایند داده کاوی چگونه با شناسایی خصوصیات و الگوهای رفتار مشتریان به ارائه خدمات و محصولات مناسب ترکمک می نمادید، پرداختهمی شود. در انتها داده کاوی به عنوان یک راهنمای موثر در جهت مزیت رقابتی، افزایش سود و بقای سازمان ها معرفی می گردد.