سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهمن فرهمندآذر – استادیار دانشکدة عمران دانشگاه تبریز
سیامک طلعت اهری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکدة عمران دانشگاه تبریز
احمد باستان فر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکدة عمران دانشگاه تبریز

چکیده:

ایجاد سدهای بلند در برگیرنده هزینه‌های بسیاری است از این رو طراحان و محققان دنبال روشهایی برای کاهش هزینه‌های آن می‌باشند، یکی از قسمتهای پرهزینه ایجاد سیستمهای استهلاک انرژی در سریزهای متوالی می‌باشد. طراحی این سریزها معمولاً با استفاده از روش سنتی معرفی شده توسط ویتال و پوری انجام می‌گیرد ولی در این تحقیق با استفاده از روش بهینه سازی مورچه‌ها ، طراحی و بهبود داده شده اند ابتدا پس از مقدمه، به معرفی روش‌بهینه سازی اجتماع مورچه‌ها می پردازیم، سپس مدلی ریاضی از سیستم استهلاک انرژی سریزها برای استفاده از روش بهینه سازی ارائه خواهد شد. در نهایت یک مثال عددی که با هر دو روش سنتی و روش جدید حل شده است را برای مقایسه و کارایی روش بهینه سازی آورده شده است.