سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کاوه کلاه گر آذری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازمان صنایع هوافضا
حمید امیدوار – دکتری مواد
سیداحمد میرزاحسینی – سازمان صنایع هوافضا
بهزاد طولمی نژاد – دانشجوی دکتری متالورژی

چکیده:

دراین پژوهش جهت برقراری ارتباط بین نفوذ پرتابی و پارامترهای گوناگون ساخت کامپوزیت های اپوکسی – کولار از طراحی آزمایش تاگوچی بهره گرفته شد اثرات پارامترهای مختلف شامل نوع الیاف نسبت لایه گذاری مقدارپرکننده و ضخامت نمونه مورد بررسی قرارگرفت بدین منظور ابتدا اثر تغییر عوامل برکیفیت نمونه بروش رگراسیون چند بعدی با استفاده از نرم افزار آماری Spss فرموله گردید و سپس پارامترهای موثر برتوانایی ماده مرکب مذکور در برابر نفوذ پرتابی با استفاده از روش طراحی آزمایش تاگوچی و انجام آزمایش باستیک بهینه گردید. نتایج نشان میدهد که بهترین ترکیب جهت نفوذ پرتابی نمونه ای مرکب از الیاف Kevlar 49 نسبت لایه گذاری برابر یک مقدار پرکننده با 50 درصد وزنی و ضخامت 10 میلی متر در زمینه اپوکسی می باشد.