سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جواد سلاجقه – استادیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی فخرالدینی – کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه شهید باهنر کرمان
علیرضا حاجیزاده – کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

در سالهای اخیر روش های نوینی تحت عنوان طراحی بر اساس تغییر مکان برای رسیدن به سطحخسارت قابل قبولی از زلزله طرح مورد استفاده قرار می گیرند، این روش ها به عنوان ابزار جدید برای رسیدن به طراحی بر اساس عملکرد محسوب میشوند. اینمطالعه یک روش طراحی لرزه ای مطلوب را پیشنهاد میکند که محدودیت های ذاتی را که در روش طراحی بر اساس نیرو مشاهده شده است را حذف می کند. روش طراحی بر اساس تغییر مکان مستقیم باعث می شود مهندس طراح رفتارواقعی سازه را با دقت بیشتری پیش بینی کند. در این تحقیق به طراحی قاب های بتن مسلح به روش طراحی بر اساس تغییر مکان مستقیم پرداخته خواهد شد. روش طراحی، ساده و کاربردی بوده و منجر به پاسخ های لرزه ای قابل پیش بینی و قابل اعتماد می شود.