سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
فاطمه سعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد نیشابور
حمید صارمی – استادیار، دانشگاه آزاد قوچان
سید محمود موسوی شیری – استادیار، دانشگاه پیام نور مشهد

چکیده:
یکی از کارکردهای اصلی بورس اوراق بهادار، تخصیص منابع سرمایه ای در میان مصارف مختلف اقتصادی است. از آن جا که مصارف اقتصادی نا محدود و در مقابل، منابع اقتصادی محدود است، چگونگی تخصیص منابع در کانون مطالعات اقتصادی قرار دارد. پیش بینی وقایع آینده و نحوه برخورد با آن از تفاوت های مدیریت های قوی و کارآمد حکایت می کند، آگاهی به نحوه تغییرات قیمت سهام در آینده به مدیریت پرتفوی سرمایه گذاری کمک شایانی خواهد نمود. در این مقاله به طراحی و ارائه یک مدل پیش بینی قیمت سهام با استفاده از شبکه های عصبی و کاهش خطای پیش بینی قیمت سهام با استفاده از آن نسبت به استفاده از شبکه های عصبی فازی پرداخته شده است. نتایج حاصله به لحاظ چهار شاخص خطا مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که مدل شبکه های عصبی پیش بینی های مناسب تری داشته و نسبت به شبکه های عصبی فازی از سرعت بالاتر و توانایی تقریب تری برای پیش بینی قیمت سهام برخوردار بوده است.