سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
فائزه روحانی – عضو هیات علمی گروه کامپیوتر موسسه آموزش عالی سناباد
محمد امین مقدسی فر – عضو هیات علمی گروه کامپیوتر موسسه آموزش عالی سناباد
علی معینی – عضو هیات علمی گروه علوم مهندسی گرایش الگوریتم و محاسبات دانشگاه تهرا

چکیده:
اصلاح فرآیند ها در سازمان ها به جهت کاهش هزینه و زمان ضروری است. برای بدست آوردن بهبود فرآیند ها می توان از فرآیند کاوی استفاده نمود. فرآیند کاوی مبتنی بر سه دیدگاه می باشد: : 1( دیدگاه جریان کنترل، 2( دیدگاه سازمانی و 3( دیدگاه عملکرد. در این سه دیدگاه می توان به کمک رخدادهای سازمانی و سیستم های اطلاعاتی که در زیر مجموعه آن وجود دارند، شمای کلی از فرآیند ها بدست آوریم. این شما را می توان توسط ابزاری مانند ProM تجزیه وتحلیل نمود و توالی و اهمیت آنها را دریافت، و اصلاحاتی در مورد فرایندها انجام داد.