مقاله کاربرد فنون و روش هاي مصورسازي اطلاعات و تاثير سواد ديداري در فعاليت هاي آموزشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در نوآوري هاي آموزشي از صفحه 105 تا 138 منتشر شده است.
نام: کاربرد فنون و روش هاي مصورسازي اطلاعات و تاثير سواد ديداري در فعاليت هاي آموزشي
این مقاله دارای 34 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مصورسازي اطلاعات
مقاله فنون تصويرسازي
مقاله سواد ديداري
مقاله دانش آموزان
مقاله فعاليت هاي آموزشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درودي فريبرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي پژوهش حاضر، توسعه فنون موثر مصورسازي اطلاعات و پشتيباني از فرايندهاي آموزشي است. در اين پژوهش روش هاي سودمند مصورسازي براي دانش آموزان، به شکلي خاص مورد بررسي قرار مي گيرد. فنون مصورسازي براي ايجاد ساختار موثر تصاوير و گراف ها به کار مي روند تا دانش آموزان را به درک ساده تر اطلاعات موجود در کتابها و ديگر رسانه ها کمک کنند. مصورسازي اطلاعات فنوني را تثبيت مي کند که به دانش آموزان اجازه مي دهد محتواي تصوير، نماد و گراف را به شيوه ديداري در کتاب و ديگر منابع اطلاعاتي تبيين کنند و بتوانند از ابزارهاي موثر در کاربردهاي آموزشي بهره گيرند.
مصورسازي اطلاعات مي تواند به شيوه هاي گوناگون براي درک بهتر اطلاعات ديداري در کتاب هاي درسي، مانند: تاريخ، جغرافيا، زمين شناسي، زيست شناسي، رياضيات، آمار، رايانه، شيمي، و دروس رشته هاي هنري مانند: فيلم، سينما و گرافيک مورد استفاده قرار گيرد.
تصويرسازي تشبيه فضايي، کهکشاني، نمودار مارپيچي، چشم انداز ديواري و تحليل پويا از جمله روش هاي مهم مصورسازي به شمار مي آيند. از سوي ديگر، مهارت هاي سواد ديداري عاملي موثر در بهره گيري از مصورسازي اطلاعات است. نتايج اين مطالعه در تعامل کاربردهاي مصورسازي فوايدي براي دانش آموزان در بر دارد.