سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدسپهر قاضی نوری – استادیار مهندسی صنایع دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

تولید تمیز ) ) Clean Production مفهوم جامع ی است که به استراتژی پیشگیری از ایجاد آلودگی و ضایعات به جای تصفیه آنها مب تنی است . می دانیم که روش مرسوم در صنایع ایجاد آلودگی و سپس دفع یا تصفیه آن است ، اما این روش باعث افزایش م صرف انرژی و مواد شده و به علاوه ضایعات نیز ً کاملا از بین نمی روند در حالی که براساس مفهوم ” تولید تمیز “ اصولاً از ایجاد این ضایعات و آلودگی ها جلوگیری می شود .
مفهوم Clean Production تاکنون بیشتر با انگیزه حفظ محیط زیست توسعه یافته است در حالی که مقاله حاضر تلاش می کند آن را با دیدگاه بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت بررسی نماید . در این راستا ویژگی های این مفهوم شا مل ” استفاده از راه حل های موردی، ابتکار ی ساده و اقتصادی “ مورد بحث قرار گرفته و مطالعات صنعتی انجام شده در این باب ارائه می گردد . بدیهی است که ترویج این مفهوم در صنایع کشور می تواند به کاهش شدید مصرف انرژی از یک سو وارتقاء سطح شرایط زیست محیطی از سوی د یگر، منجر گردد . نکته جالب توجه آنکه تکن یک های تولید تمیزتر ً عمدتا بسیار کم هزینه بوده و لذا تناسب زیادی با وضعیت صنایع کشور ما دارند