سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امین نعمتی موردراز – دانشجوی کارشناسی ارشد مرمت بناها و شهرهای تاریخی دانشگاه هنر اصفهان

چکیده:

مواد مرکب، موادی جدید هستند که در دهه اخیر ا زآنها به واسطه خواص یگانه شان چه از لحاظ مقاومت آنها در برابر نیروهای مهاجم و چه به واسطه سبکی و قابل طراحی بودن آنها در صنایع گونه گون مورد توجه بوده است. . میدان ساختمان و معماری هم از این مواد بی بهره نبوده است، تاجایی که بزرگترین سهم بازار مصرف مواد مرکب در اختیار صنعت ساختمان است. برخی از این مواد را می توان با مطالعه و تحقیق برای مراتب گونه گون مرمت، از اقداماتی حفاظتی تا استحکام بخشی و باززنده سازی آنها در مقیاس بناهای مجربد تا یک شهر بکار برد.