سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیدحمزه آرمن – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دریایی، دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع د
محمدجواد کتابداری – استادیار، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی

چکیده:

به منظور ایجاد محیطی امن و کم تلاطم در کنار ساحل جهت بارگیری و باراندازی کشتیها، موج شکنها مدتها بصورت ثابت سنگی متصل به کف دریا از نوع قا ئم یا شیبدار طراحی و اجرا گردیده اند. اما بدلیل هزینه های زیاد و زمان اجرای طولانی این موج شکنها، تمایل به استفاده از موج شکنهای نوع دیگر بخصوص نوع شناور در سراسر آبهای جهان در حال گسترش می باشد . این نوع موجشکن خصوصا " زمانیکه امواج منطقه خیلی مرتفع و طوفانی نباشند می تواند در پروژه های نظامی، تفریحی، اکتشافی و دیگر پروژه ها مورد استفاده قرار گیرد . موج شکن های تایر لا ستیکی یکی از انواع موج شکن های شناور می باشند که شامل یک یا چند ردیف تایر لاستیکی متصل به هم بوده و به وسیله مهار هایی به بستر دریا نصب گردیده اند . در این تحقیق ضمن معرفی این نوع خاص از موج شکن ها، تاریخچه ، انواع آن و جزئیات اجرایی آتها
مورد بررسی قرار گرفته است . در ادامه نیز با توجه به شرایط طبیعی آبهای ایران و جهت امواج غالب در مناطق مختلف ، کاربرد این نوع موج شکن در دریای شمال و جنوب کشور و مزایای آن از نقطه نظر اقتصادی و بازیافت تایر های فرسوده و مسائل مربوط به جا نمایی آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .