سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
آرش برادری – کارشناسی ارشدمهندسی نفت،دانشکده نفت آبادان دانشگاه صنعت نفت
پویان احمدی – کارشناسی ارشدمهندسی نفت،دانشکده نفت وگاز،دانشگاه شیراز
جابر عزیزی – کارشناسی ارشدمهندسی نفت،دانشکده نفت آبادان دانشگاه صنعت نفت

چکیده:
امروزه با افزایش تقاضا برای انرژی، تقاضا برای نفت نیز افزایش یافته است. برای رسیدن به نفت در اعماق زمین از حفاری استفاده می شود. مهم ترین قسمت در عملیات حفاری سیستم گردش سیال حفاری است. بدیهی است که مهم ترین بخش سیستم گردش گل همان گل یا سیال حفاری است. نانوتکنولوژی باعث ایجاد نسل نوینی از سیالات حفاری شده است. نانومواد موجود در سیال حفاری باعث افزایش راندمان، بهبود خواص رئولوژی و کاهش اصطکاک خواهد شد. در این مطالعه کاربردهای نانومواد برای بهبود خواص و عملکرد سیال حفاری مورد بحث قرار خواهد گرفت. به وضوح مشخص است که توسعه ﻣﺣﺻوﻻت ﻧﺎﻧو در زمینه های رﺋوﻟوژی، هرزروی ﺳﯾﺎل و ﭘﺎﯾداری ﺷﯾل ها ﺑﺳﯾﺎر ﻣوﻓﻖ بوده است. افزودنی های وزن دهنده نانو باعث کنترل و غلبه به فشارهای زیرزمینی، شده است.همچنین تجربه افزودنی های نانوکامپوزیت برای جلوگیری از هرزروی سیال حفاری نیز قابل قبول به نظر می رسد. پژوهش ها حاکی از نقش مثبت نانوذرات در گل های پایه آبی برای مهار شیل ها است. در نهایت بدون شک استفاده از نانوبنتونیت ها باعث بهبود خواص رئولوژی سیال حفاری شده است. به طور کلی نتایج استفاده از نانومواد در صنعت نفت و علی الخصوص در حفاری حاکی از نتایج مثبت و مهمی بوده که به نظر می رسد این تکنولوژی در آینده صنعت نفت نقش بی بدیلی را ایفا می کند.