سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا کنگرانی فراهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران
ابوالفضل اسلامی – دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه گیلان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمرا

چکیده:

آزمایش CPTu به عنوان مناسبترین آزمایش در جای ژئوتکنیکی که داده های پیوسته ای از مقاومت نوک مخروط (qc)، فشار منفذی (u) و اصطکاک جداری (fs) به ازای هراینچ از نفوذ مخروط ارائه می کند کاربرد فراوانی در ارزیابی های ژئوتکنیکی دارد. یکی از مهمترین مسائل مربوط به ژئوتکنیک لرزه ای، مساله روانگرایی در خاک های اشباع است. در این تحقیق ابتدا انواع روشهای کاربردی برای ارزیابی روانگرایی بر مبنای نتایج آزمایش CPTu، شامل روشهای تشریحی، روش های تحلیلی و استفاده از دیاگرام های طبقه بندی خاک و نیز مناسب ترین متدها معرفی می شوند سپس شاخص Qtn کمپنلا که پیش از این به عنوان معیار اتساع، جهت تشخیص متراکم یا شل بودن ماسه معرفی شده بود به عنوان معیار جدید ارزیابی روانگرایی به کار رفته و مقدار جدیدی برای Qtn جهت ارزیابی پتانسیل روانگرایی ارائه گردید. همچنین دو مقاومت نوک مخروطqcو نیز فشار آب حفره ای، u2، برای ارزیابی روانگرایی مورد مطالعه قرار گرفت و معیار جدیدی بر مبنای نسبت ؟؟ برای ارزیابی روانگرایی معرفی شد.