سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
محمدعلی حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی
عبدالنبی عبده کلاه چی – استادیاران پژوهشی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
مجتبی صانعی –
سهیل غیاثوند –

چکیده:
دراین تحقیق ازنرم افزار SSIIM.2 برای شبیه سازی پدیده ابشستگی دراطراف پایه پل استفاده گردیده است درنرم افزار SSIIM.2 میدان جریان دراطراف پایه پل استوانه ای شکل با استفاده از حل سه بعدی معادلات ناویراستوکس و مدل اشفتگی K-e بدست آمده و سپس با استفاده حل غیردائمی میدان رسوب و معادله پیوستگی تغییرات تراز کف دراطراف پایه محاسبه میشود نتایج پیش بینی مدل عددی با داده های اندازه گیری شده صحرایی پایه پل راه آهن تنگ هفت واقع درکیلومتر ۵۵۴ محورجنوب راه اهن ایران مقایسه گردید باتوجه به نتایج حاصله مدل عددی باکمتر از سه درصد خطا ماکزیمم عمق ابشستگی را محاسبه می نماید.