سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
عبدالحمید انصاری – دانشگاه یزد
عرفان حسینی – دانشگاه صنعت نفت

چکیده:
نشانگرهای ردلرزه ای مختلط در سال 1970 معرفی و رواج یافته اند که در ابتدا بعنوان یک فرم نمایش مناسب، و سپس آنها را با دیگر مشخصات لرزه ای ترکیب نموده اند و از آنها به عنوان یک ابزار تحلیلی معتبر برای پیش بینی لیتولوژی و مشخصات مخزن استفاده می کنند. بیش از 600 مقاله در دهه های اخیر در مورد کاربرد شبکه های عصبی برای اکتشافات ژئوفیزیکی منتشر شده است. بیشتر مقالات اخیر بر روی مشخصات مخزن تمرکز یافته اند. حال آنکه رابطه مستقیم بین همه ی نشانگرها و مشخصات فیزیکی و زمین شناسی زمین وجود نداشت و تقریباً همه ی مقالات دربردارنده ی کاربردهای مختلفی از نشانگرهای لرزه ای بعنوان یک تفکیک کننده موثر برای اهداف طبقه بندی می باشند. در این مقاله، در مورد نشانگرهای ردلرزه مختلط، دسته بندی و مشخصات آنها بحث شده است.