سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
عرفان حسینی – دانشگاه صنعت نفت
بهرام سلطانی سولگانی – دانشگاه صنعت نفت
بهرام حبیب نیا – دانشگاه صنعت نفت

چکیده:
تولید نفت سنگین همراه با ماسه در کانادا به یکی از اصلی ترین طرح های غیر حرارتی به منظور توسعه ی مخازن نفت سنگین تبدیل شده است. یکی از چالش ها در مدلسازی جریان سیال در مخزن، مطالعات شبیه سازی ناهمگنی مخزن است. چندین نشانگر لرزه ای به منظور برآورد تخلخل (محدوده تخلخل بین 19% تا 35%) در مخزن ماسه های نفتی پاورلیک کانادا مورد استفاده قرار گرفت. در ابتدا، بالا و کف مخزن بر اساس چندین نشانگر لرزه ای حجمی چگالی نقشه برداری شد. از آنالیز پتروفیزیکی معلوم شد که چگالی یک خاصیت فیزیکی کلیدی در تمایز بین ماسه و شیل در ماسه های نفتی می باشد.از شبکه ی عصبی احتمالاتی(PNN) برای دستیابی به رابطه بین لاگ چگالی و داده های نشانگرهای لرزه ای (مهاجرت انبارش یافته PP و PS، نشانگرهای AVO و نتایج وارون سازی) استفاده شد. سپس از روش های زمین آماری برای نقشه برداری تخلخل درون مخزن استفاده شده است. مطالعه بر اساس لاگ های چگالی در موقعیت چاه ها و نقشه های چندین نشانگر لرزه ای می باشد.کریجینگ، کوکریجینگ، کریجینگ با دریفت خارجی (KED) و تجزیه و تحلیل چندنشانگری برای نقشه های همراه با KED به منظور بهبود نتایج آزمایش شده است. مسیر KED با استفاده از نقشه ی تخلخل به عنوان یک نشانگر ثانویه انجام شده است که نقشه ی تخلخل جدید واقع بینانه تر، با استفاده از داده های لرزه ای و مهار چاه ها ارزش یافته است.