سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
حمیدرضا ابراهیمی – مهندس تاسیسات حرارتی و یرودتی
علیرضا ابراهیمی – مهندس تاسیسات حرارتی و یرودتی

چکیده:
در این مقاله به بررسی یکی از روشهای نوین گرمایش ، یعنی گرمایش ازکف که مورد استقبال واقع شده ، پرداخته شده است . پس از معرفی این روش گرمایش و انواع آن و چگونگی مطابقت آن با فرایند و مکانیسم آزاد سازی انرژی از بدن انسان و مقایسه این دو مورد مورد توجه قرار گرفته است . همچنین در بخش دیگری از این تحقیق مقدمات ، ساختار کلی و اجزا سیستم گرمایش از کف و اجرای آن که شامل لایه عایق ، لوله های بکاررفته در ان، ورقه بتونی ، منیفولد مورد بررسی قرار گرفته است . در ضمن به روشهای طراحی و چگونگی آرایش و فواصل لوله ها و محاسبات دبی سیال وافت فشار بین کلکتورهای رفت و بر گشت که یکی ازپارامترهای مهم این سیستم میباشد، پرداخته شده است . همچنین به روشهای کنترل دما و انواع منابع تامین کننده حرارتی جهت استفاده در گرمایش از کف معرفی شده است