سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
حبیب حسینی – دانشجوی ارشد گرایش گیاهان زینتی بخش علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
همایون فرهمند – استادیار پژوهشی پژوهشکده باغبانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
وحیدرضا صفاری – استادیار پژوهشی پژوهشکده باغبانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سجاد علیپور – دانشجوی ارشد گرایش گیاهان زینتی بخش علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:
چمن ها در فضای سبز به دلایل گوناگون اهمیت زیادی دارند. زیبایی چمن به راحتی قابل درک است ولیچمن مزایای دیگری نیز دارد. چمن، پوشش به نسبت ارزانی را فراهم می کند که خاک را در برابر فرسایشحفظ می کند . علاوه بر حفاظت خاک، این فرش طبیعی، گرد و غبار را در روزهای خشک و گل و لای را درروزهای بارانی و گرما و بازتاب نور از زمین را در روزهای آفتابی کاهش می دهد. چمن ها در محل هایمسکونی و عمومی، جایی که مردم برای استراحت یا بازی جمع می شوند، کاربرد تفریحی دارد. در شرایطرطوبت کم، شاخساره ها در واحد سطح به قدری زیاد هستند که برای رطوبت در دسترس رقابت می کنند.بنابراین، مدیریت دقیق تنش ها برای داشتن یک چمن خوب حیاتی است. پساب می تواند یک منبعپیشنهادی مناسب برای آبیاری چمن ها در مناطق خشک و نیمه خشک با جمعیت بالا باشد. فرهنگ سازیبرای پذیرش عمومی فاضلاب شهری تصفیه شده برای آبیاری چمن ها،این امکان را فراهم می آورد هرچنداستفاده از پساب نهایی توسط قانون محلی معلوم می شود. فاکتورهای تاثیر گذار بر استفاده از پساب برایآبیاری چمن ها شامل: توجه به سلامت انسان، شرایط خاک، فاکتور های آبیاری، مقدار مواد غذایی آب و از همهمهمتر نمک محلول در پساب می باشد.