مقاله کارکرد تصريف در دو سوره قرآني ناظر به داستان آفرينش در پرتو فراکارکرد متني هليدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در پژوهش زبان هاي خارجي از صفحه 101 تا 116 منتشر شده است.
نام: کارکرد تصريف در دو سوره قرآني ناظر به داستان آفرينش در پرتو فراکارکرد متني هليدي
این مقاله دارای 16 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قرآن
مقاله تصريف در بيان
مقاله فراکارکرد
مقاله متني
مقاله ساخت مبتدايي
مقاله ساختار اطلاعات گفتمان
مقاله ميزان همدلي
مقاله حفظ موضوع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حري ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله دو بخشي، کارکرد و هدفمندي تصريف در بيان را در سوره هاي ناظر به داستان قرآني آفرينش در پرتو فراکارکرد متني هليدي بررسي و تحليل مي کند. در ابتدا، تصريف در بيان به منزله گستره اي از علم المعاني است و همبستگي آن با زبان شناسي نقش گراي هليدي مرور مي شود. سپس، در اشاره به پيشينه نظري بحث، از الگوي آشنايي، ميزان همدلي، زاويه ديد و حفظ و تغيير موضوع نيز سخن به ميان مي آيد. آنگاه ضمن اشاره به فراکارکرد متني هليدي، ساخت مبتدايي و ساختار اطلاعات گفتمان در آيات ناظر به داستان آفرينش، به ويژه در سوره هاي ص. و حجر بررسي شده و گفته مي شود در اين سوره ها، اطلاعات گفتمان به گونه اي کارآمد ساختاربندي شده اند که با اين که معاني و برخي الفاظ آنها عينا تکرار مي شوند، نحوه ارايه اطلاعات کاملا تازه و بديع است و اين همان تصريف قرآني است: ارايه اطلاعات تکرارشونده به شيوه اي بديع.