سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمسعود عبدالهی موسوی – دانشجویکارشناسی ارشد تهران

چکیده:

با ورود تکنولوژی های پیشرفته درتولید تجهیزات و ادوات کشاورزی و افزایش هزینه های تعمیراتی بحث مانیتورکردن وضعیت ماشین ها برای دستیابی به اهداف مختلف به شکل یک ضرورت غیرقابل انکار تبدیل شده است یکی از اهداف مهم در مانیتور کردن ماشین آلات کشاورزی جلوگیری از نواقص عمده توسط آنالیز کردن روند خرابی درمراحل اولیه پیشرفت و همچنین اعلان وضعیت آن میباشد که به عنوان اتوماسیون نت نگهداری و تعمیر شناخته می شود برای برقراری اتوماسیون نت در ماشین ها تکنیکهای کامپیوتری متعددی وجود دارد که برای اهدافی همچون جلوگیری از تعمیرات اضافی تشخیص و پیشگویی معایب قبل از خرابی و کاهش ضایعات به کار می رود دراین مقاله سعی شده است که کلیه روشهای مطرح در اتوماسین نت را مورد بررس قرار داده و اهمیت آن را با ذکر نتایج یک مطالعه موردی نشان دهیم و نتایج حاصله موید این مطلب است که با برقراری یک برنامه موثر مانیتورینگ می توان تا 40% از مجموع مخارج تعمیراتی را کاهش داد