سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهره خردپیشه – کارشناس ارشد بهداشت محیط
مجید صالحی نجف آبادی – کارشناس ارشد شیمی کاربردی

چکیده:

سیانید یک ماده بسیار سمی است که بطور معمول در فاضلاب صنایع متعددی وجود دارد ورود این ماده به محیط زیست مخاطرات بهداشتی زیادی به همراه دارد فرایندهای UV/TiO2 به علت دارا بودن سرعت و بازده بالا درحذف مواد آلاینده آلی و معدنی ا زاهمیت ویژه ای برخوردار هستند هدف از این تحقیق بررسی کاهش آلاینده های سیانیدی آزاد از پسابهای صنعتی با استفاده از روش نورکاتالیزوری در حضور کاتالیزور سنتز شده اکسید تیتانیم – اکسید آلومینیم می باشد دراین تحقیق به منظور ایجاد یک کاتالیزور مناسب جهت حذف ترکیبات سیانیدی در پسابهای صنعتی سنتز اکسید تیتانیم برروی سطح آلومینا اندازه ذرات 150 تا 200 میکرومتر بروشهیدرولیز مرطوب صورت گرفت بدین منظور از ترکیب ایزوپروپیلات تیتانیم استفاده شد که پس از انجام واکنش روی سطح آلومینا عمل کلسینه شدن در دمای 773 کلوین به منظور سنتز اکسید تیتانیم فرم آناتاز در یک کوره الکتریکی انجام شد میزان تشکیل فرم آناتاز از طریق تکنیک پراش ایکس ری بررسی شد در ادامه میزان حذف سیانیدها به وسیله این کاتالیزور سنتزی در یک فتوراکتور با استفاده از یک لامپ جیوه 250 وات فشار بالا مورد بررسی قرارگرفت درنهایت عملیات حذف سیانیدهای آزاد در حضور کاتالیزور TIO2 و Al2O3/TiO2 با تغییر پارامترهایی نظیر زمان تابش اشعه UV مقدار کاتالیست و غلظت اولیه سیانید در شرایط بهینه مورد بررسی قرارگرفت.