سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کبری چنگیززاده – آزمایشگاه طراحی مدارهای مجتمع بسیار فشرده، دانشکده مهندسی برق و کام
پروین علی نژاد –
طاهره نوروزی –
علی عباسیان –

چکیده:

هدف مدیریت پویای توان، افزایش طول عمر باتری در وسایل الکترونیکی قابل حمل است. بدین صورت، وقتی که برای سیستم تحت کنترل آن درخواستی وجود نداشته باشد، می توان وضعیت سیستم را به یکی از حالت های توان پایین تغییر داد. این مقاله روشی جدید برای کنترل مدیریت پویای توان مصرفی برای درخواس تهای غیر ایستان (Non-stationary ارائه می دهد. در روش پیشنهادی درخواست های غیر ایستان بصورت مجموعه ای از فرایند های تصمیم گیری مارکف مدل می شوند، که از یکدیگر با تعدادی مد Mode) متمایز می گردند. هر مد Mode) متناظر با یک نوع خاص از درخواست های ورودی ایستان م یباشد. برای هر کدام از این مد ها، روش تصمیم گیری با استفاده از محاسبات خارج از زمان اجرای برنامه Offline) بهینه سازی می شود. که این بهینه سازی با استفاده از الگوریتم های استاندارد موجود برای فرایند تصمیم گیری مارکف صورت م یگیرد. سپس مدیریت پویای توان در زمان اجرای برنامه Online) از روی منشا (مثلاً برنامه یا نرم افزار) درخواست کنند هی درخواست های ورودی، بین این مدها تغییر وضعیت می دهد. نتایج شبیه سازی نشان می دهد با استفاده از روش پیشنهادی، در مقایسه با رو شهای پیشین برای درخواست های شدیداً غیر ایستان، توان مصرفی به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد.