سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
بهزاد لطفی – عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان
امیر هوشنگ صالحی – عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان

چکیده:
هر چه تکنولوژی VLSI فشردگی بیشتری پیدا می کند، چالش های مهمی در سر راه ساخت، مدل سازی و کارآیی مدارهای مجتمع بوجود می آید. یکی از اصلی ترین مسائل در سر راه پیشبرد پیش بین های قانون مورد بحث ارتباطات داخلی در مقیاس نانو می باشد. ارتباطات داخلی تاثیر گذارتر از ترانزیستور در جریان تکنولوژی می باشد و بر کارایی چیپ ها در آینده غلبه خواهد کرد. در کنار کارآیی های الکتریکی، ویژگی های مکانیکی در مقیاس نانو اهمیت پیدا می کند. سیم ها باید از عهده عکس العمل نشان دادن بر مقابل فشارها بر آمده و به حالت عادی بر گردد. نانو تکنولوژی راه حل های زیادی برای حل مشکلات ارائه می دهد یکی از مهمترین اثرات نانو تکنولوژی ارائه نانو لوله های کربنی می باشد. نانو لوله های کربنی یکی از موارد امیدوار کننده برای جایگزینی ارتباطات داخلی از جنس مس می باشد.آنها تنها ویژگی های انتقال بالستیکی را توسط نیمه رساناها ارائه نمی دهند بلکه همچنین ویژگی مکانیکی بهتری دارند. در این مقاله ما در مورد قابلیت اطمینان داخلی از جنس نانو لوله کربنی و مقایسه با همتای مسی خود تحقیق می کنیم.